A favor de l’impost turístic

Una de les mesures estrella de l’executiu de Francina Armengol en matèria de turisme ha estat la implantació de l’Impost sobre les estades turístiques, similar a l’antiga ecotaxa i, com aquesta, no exempt de polèmica i rebuig, sobretot per part de determinats sectors empresarials. I els turistes, què n’opinen? És positiva? Anirà en contra del turisme? A què s’haurien de dedicar els doblers recaptats? El darrer número de Quaderns Gadeso intenta donar resposta a aquestes preguntes.

Primer de tot, val a dir que un significatiu 18% dels turistes enquestats no coneixia el nou impost turístic, principalment perquè s’allotjaven en establiments no reglats on no es cobra, i que un 27% no el conegués abans d’arribar a les illes, el que palesa certa manca d’informació per part de l’administració i de l’empresariat de l’allotjament.

Per altra banda, i seguint la tendència de l’opinió dels residents, la valoració positiva envers l’impost sobre estades turístiques impulsat pel Govern de les Illes Balears és molt majoritària, doncs gairebé tres de cada quatre turistes s’hi mostra a favor; més encara, únicament un 6% expressa una opinió negativa envers aquesta nova figura.

I a què s’haurien de destinar els doblers recaptats, segons els nostres visitants? Si bé amb una intensitat menor que entre els residents, els turistes tenen prou clara la vessant mediambiental de l’impost, però un percentatge rellevant opina que els fons obtinguts s’haurien de destinar a millorar el producte turístic (es refereixen sobretot a infraestructures i a espais urbans). En canvi, i com sembla lògic, la promoció del turisme sostenible, del qual ha fet bandera el Govern, només atreu al 5% dels enquestats.

A més, el nou Quadern palesa, per una banda, que la immensa majoria dels turistes coneix imposts o taxes similars a altres indrets, el que demostra el desenvolupament que aquesta figura té arreu del món. Per una altra banda, és preocupant que més de la meitat hagin tengut alguna dificultat a l’hora de fer efectiu l’impost (sobretot es referien a les esperes i a la manca d’informació). Finalment, únicament un 8% es mostra partidari de l’actual sistema de pagament, i considera més còmode que es produeixi en els ports i aeroports o, millor, que ja s’inclogui l’impost en el preu dels bitllets.

Per últim, la gran pregunta, la influència de l’impost turístic en la decisió de triar les illes com a destinació per passar les vacances, i que com s’haurà pogut intuir al llarg de la revista té una resposta que desmunta els arguments dels que es mostren contraris a aquesta figura impositiva (i fins i tot interposen recursos judicials): únicament un 2% dels turistes no hagués vengut (o no tornarà) per culpa del tribut. El caire conjuntural d’aquesta enquesta impedeix aprofundir més en el perfil d’aquests visitants, però les dades disponibles apunten que es tracta de turistes de baix poder adquisitiu que basen la seva decisió quasi exclusivament en el factor preu. A partir d’aquí, cal demanar-se si més que una pèrdua del 2% és un guany per assolir una major qualitat en el sector i, sobretot, disminuir, encara que sigui lleugerament, la pressió humana que pateixen les illes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *