Ajuntament de Palma: Així, no!

Fa anys i panys que es parla de la necessitat de prestigiar socialment la Formació Professional. És ben cert que, des de les administracions educatives, s’ha fet bastant feina en aquesta direcció, tot i que queda molt què fer per convertir-la en quelcom diferent de la “sortida educativa” dels i de les joves que no poden accedir als estudis superiors universitaris. Potser el sector privat hauria d’implicar-se molt més en aquesta tasca de prestigiar l’FP. En aquest sentit, sobra retòrica i fa falta que l’empresariat valori molt més els títols d’FP del que fa avui dia a les seves seleccions de personal. Hi guanyaria, sens dubte, el Sistema Educatiu, i, molt probablement, la productivitat ben entesa de les empreses.

Per una altra banda, cada pic està més estesa la impressió que el prestigi de debò i el reconeixement a la pràctica dels títols d’FP al mercat laboral ajudaria a minimitzar el desajustament que, des de la perspectiva de la teoria del Capital Humà, representa el fenomen de la sobre qualificació, és a dir, d’aquells llocs de treball que estan ocupats per persones amb titulacions acadèmiques, coneixements, habilitats i formació superiors als necessaris.

Segurament hi ha un acord institucional gairebé unànime amb allò que s’ha dit fins ara. Però en algunes administracions públiques, una cosa són les paraules i una altra molt diferent els fets. El cas concret que motiva aquest comentari és que la Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior de l’Ajuntament de Palma va publicar fa uns dies les “Bases i programa marc per a convocatòries de proves selectives per a la constitució de borsins per a la cobertura temporal de places de tècnic/a animador/a sociocultural” (vegin aquí el BOIB). El primer requisit específic dels i les aspirants és: “Estar en possessió del títol de diplomatura o grau en psicologia, teràpia ocupacional, i titulacions de les branques d’humanitats i ciències socials”. A què ve aquest requisit si resulta que existeix un títol d’FP de “Tècnic Superior en Animació Sociocultural” (vegin aquí). Tornam-hi torna-hi amb la devaluació de la Formació Professional en relació a la universitària!

Tinc per a mi que, sobre aquest assumpte, a l’Ajuntament de Palma algú s’ha begut l’enteniment. Així no es prestigia l’FP, ni es combat la sobre qualificació, ni es garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom. Permetin-me exigir una explicació, i, eventualment, una rectificació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *