Breu entre vista a Lluís Apesteguia, Conseller i portaveu suplent de MÉS per Mallorca

Bon dia Lluís. Quina feina feu el Grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell?

Actualment, na Mercè Bujosa i jo donam suport al govern, sobretot al President. També representem Més a totes les comissions, patronats i instituts del Consell. Igualment, fem el seguiment del Pacte de Govern amb els socis i les negociacions polítiques amb l’oposició. Per últim, canalitzem totes les propostes que ens arriben des de MÉS per Mallorca, en especial de les agrupacions locals, a les quals intentem tenir informades en tot moment d’allò que fem, i realitzem les visites guiades en el Consell per escoles, instituts de secundària i distintes entitats.

Concretament, en què consisteix la teva feina?

Les principals tasques que jo tinc encomanades són fer el planejament i l’execució de la comunicació de les àrees que du MÉS (com Presidència, Desenvolupament Local i Benestar i Drets Socials). A més, formo part en representació de MÉS de les Comissions de Patrimoni, Urbanisme, Residus, Diada de Mallorca, Artesania, Agencia de Disciplina Urbanística, etc., i també faig el seguiment polític i les negociacions de les àrees de Territori, Infraestructures, Hisenda, Economia, Medi Ambient, Participació i Política Lingüística; aquí fem tàndem amb na Mercè, que a més de ser la portaveu titular s’encarrega de Cultura, Dona, Drets Humans, Serveis Socials, Funció Pública, Educació, Salut i Esports.

Ambdós intervenim en el Ple del Consell quan parlem de les nostres respectives àrees i treballem a les iniciatives legislatives del Consell com una facultat s’havia abandonat i que ara hem tornat a posar en marxa per la Llei de Caça i la Llei de Camins.

A quines d’aquestes àrees heu tingut que plantejar més canvis?

En general a tot el Consell, per la voluntat de l’anterior govern de fer-lo desaparèixer o reduir-lo a la mínima expressió. D’aquí la importància de les tasques que fem des de Comunicació per donar a conèixer i posar en valor allò que fa el Govern de Mallorca.

La mancança més acusada la teníem a Benestar Social, on les retallades afectaven directament a les persones amb més necessitats. Aquí han anat dirigits els esforços més importants de la institució, ja que hem augmentat en 30 milions d’euros el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Gràcies a aquesta iniciativa començarà un pla de xoc contra la pobresa.

En quant a Territori, hem dut a terme tres grans accions: la primera, reformar la Agència de Disciplina Urbanística per fer-la efectiva ja que l’anterior govern va deixar més de mil expedients sense resoldre; la segona ha estat canviar la mentalitat i considerar el territori com un bé a protegir i on hem de prioritzar l’interès general per damunt dels interessos econòmics; i la tercera ha estat la declaració d’una moratòria de construcció de noves superfícies comercials, per lo qual ara estem redactant el Pla Director Sectorial de Comerç.

Per últim a Medi Ambient, sens dubte allò més destacable ha estat l’aturada d’importació de fems des de fora de la nostra Comunitat Autònoma. Intentem que això no repercutí a les tarifes i pel moment hem aconseguit que l’impacte sigui nul.

I ja per acabar, voldries explicar alguna qüestió més?

Una de les nostres funcions és fer que es noti l’empremta de MÉS en tot allò que fa el Consell de Mallorca, però per això necessitem que MÉS sigui actiu i propositiu. Per tant, convidem a tots el afiliats, simpatitzants de MÉS i a totes aquelles persones que comparteixen el nostre ideari a fer-nos arribar les seves demandes i propostes perquè nosaltres puguem ser el seu altaveu i aconseguir la Mallorca que volem.24

Moltíssimes gracies per la teva col·laboració, estimat Lluís. Una aferrada.

Un comentari a “Breu entre vista a Lluís Apesteguia, Conseller i portaveu suplent de MÉS per Mallorca

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *