Breu entre vista a Margalida Puigserver, Consellera de Benestar i Drets Socials i Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Bon dia, Marga. Quina situació vos vàreu trobar en arribar a la presidència de l’IMAS?

L’IMAS és una institució molt gran i és la referència en quant a la gestió dels Serveis Socials, de protecció dels menors i dels recursos assistencials per a persones amb dependència. Encara que és un organisme tan important, ens vàrem trobar que estava totalment aturat, que s’havia fet molt poca inversió amb pocs recursos econòmics per a la millora del servei i amb una plantilla inestable en quant a recursos humans. Per exemple, actualment només un 19% de la plantilla és personal fix perquè des de la seva creació, a l’any 2003, encara no s’ha desenvolupat una sola convocatòria d’ocupació.

I quina es la vostra política actual en quant a Recursos Humans?

Estem treballant per aconseguir una organització més eficient i poder donar un servei de més qualitat, per això volem professionals compromesos i competents. Hem dissenyat un Pla de Qualitat de l’Ocupació i la primera passa es modificar l’estructura organitzativa i adaptar la Relació de Llocs de Treball (RLT) a les noves necessitats en Serveis Socials.

Recentment al Consell de Mallorca vàreu signar el Pacte per a la Inclusió Social. Que ens podries explicar?

Efectivament, el passat 9 de novembre es va constituir la Comissió de Seguiment d’aquest pacte amb les entitats que formen part de la Xarxa EAPN i els representants de tots els partits polítics. Les reunions seran bimensuals i en elles es revisaran els acords per anar implementant les diferents accions que siguin necessàries. Dins aquest marc s’ha iniciat l’elaboració del Pla de Lluita Contra la Pobresa i també s’està treballant per millorar la Xarxa d’Inclusió Social de Mallorca per poder atendre les situacions d’urgència social durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Ens podries fer un petit resum de la feina que es fa a altres àrees de l’IMAS?

Des de l’Àrea de Menors i Família, durant aquest legislatura volem impulsar l’acolliment familiar dels menors amb mesures de protecció com alternativa a l’acolliment residencial. També volem incrementar els programes d’intervenció amb famílies des d’un model preventiu per a la millora de les competències parentals.

En quant a les persones amb discapacitat, aquest any 2016 aprovarem un nou reglament d’acreditació i concertació que sigui flexible i senzill perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir d’uns serveis de major qualitat i treballarem per incrementar la dotació de places per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Finalment, des de l’Àrea d’Atenció a la Dependència tenim un pla per reformar i modernitzar les residències per així dotar de més places al sistema i volem impulsar plans de promoció de l’autonomia dinamitzant les nostres residències i llars de gent gran, on es faran més activitats físiques, cognitives i d’oci.

I ja per acabar, quins són els vostres objectius estratègics per aquesta legislatura?

Tot aquestes activitats de les quals et parlava abans, estan basades en els següents eixos:

  1. Tenir una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones.
  2. Tenir una organització alineada amb aquest model d’atenció centrada en la persona.
  3. Tenir una organització cohesionada i eficient que faciliti l’optimització dels nostres recursos.
  4. Prioritzar la prevenció comunitària i la participació ciutadana.

En quant a aquest darrer punt, vull recalcar que li donam molta importància a millorar les relacions i aliances amb la societat civil, les entitats i la resta d’administracions. Per això, dins el marc de la campanya Repensem Mallorca aviat vos presentarem el projecte participatiu a partir del qual es crearà el Consell d’Inclusió Social de Mallorca.

Moltíssimes gracies per la teva col·laboració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *