Conciliació i desigualtat

Encara que no se situï en els primers llocs de les preocupacions ciutadanes, la conciliació de la vida familiar i laboral té una importància cabdal. Malgrat sigui un dels aspectes més valorats pels treballadors, la conciliació de la vida familiar i laboral encara és una assignatura pendent. El nou número de Quadern Gadeso reflecteix la situació específica de les famílies de la nostra comunitat que tenen els dos progenitors treballant (o un, en el cas de llars monoparentals), especialment dins el sector serveis.

Com es podrà comprovar, els resultats no són precisament positius, doncs existeix una dificultat objectiva per poder compaginar la dedicació a la família i les obligacions laborals. Les víctimes reals d’aquestes dificultats són els fills i el treball femení, que, en un nombre excessiu, és de baixa qualitat. Una vegada més, recauen sobre la dona la majoria de responsabilitats familiars: tasques de la llar, cura dels fills, atenció a persones dependents…

A més del context on els efectes de la crisi econòmica encara són ben evidents per a una gran part de la població, s’ha de tenir en compte que el treball de camp s’ha desenvolupat en zones turístiques intensives, on es dóna una activitat vinculada a la denominada temporada alta. Aquesta activitat provoca, com és lògic, una major contractació laboral, ja sigui per la “recuperació” dels fixos discontinus com per les contractacions temporals característiques del nostra model econòmic. És freqüent que moltes dones que durant l’hivern estan desocupades laboralment, bé perquè són fixes discontinues o perquè es troben a l’atur, retornin durant l’estiu al mercat laboral: a l’hoteleria, a la restauració o a altres feines que giren entorn l’activitat turística. Per això mateix, resulta molt rellevant conèixer com poden compaginar la seva vida familiar i laboral, quina cura poden tenir dels seus fills i filles i quina és la qualitat del treball femení.

Al Quadern es mostra que un 80% de les persones que treballen consideren que compatibilitzar família i treball és complicat o molt complicat. No obstant, el més significatiu és la diferència registrada per sexes: el 95% de les dones veu dificultats a l’hora de conciliar, enfront del 65% dels homes, el que palesa la distància que encara ens separa de la co-responsabilitat.

Una altra dada preocupant: quasi la meitat dels homes declaren que poden mantenir unes relacions familiars normals, sense que les obligacions laborals o les tasques de la llar hi interfereixin. Per altra banda, un 44% de les dones afirma tenir dificultats per gaudir de la família, mentre que un percentatge molt similar diu que impossible o gairebé impossible mantenir aquestes relacions familiars, a causa del treball i de la llar. Això també es reflecteix quan es demana per l’ús del temps lliure: si bé al voltant d’un terç dels entrevistats (d’ambdós sexes) asseguren no tenir-ne gaire, un nombre significativament major d’homes pot aprofitar el seu lleure a descansar o a l’oci. Ben al contrari, un 25% dones dedica gran part del seu temps lliure a la família, deixant les aficions i les amistats en un segon terme. Una mostra més de la desigualtat de gènere encara imperant en la nostra societat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *