Dia de les Illes Balears?

Avui se celebra el Dia de les Illes Balears, festa a tota la comunitat, encara que segurament molts de ciutadans d’aquesta terra no coneguin ben bé el perquè d’aquesta data (la firma de l’Estatut d’Autonomia) ni les conseqüències que se’n deriven. Per això, és oportú aprofundir en el sentiment de pertinença i en altres qüestions més pràctiques com l’estructura institucional de les nostres illes o l’organització territorial de l’estat espanyol (dins la dicotomia centralisme-autonomisme).

Segons la Constitució Espanyola, l’estat s’articula territorialment en municipis, províncies i comunitats autònomes, que gaudiran d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius (article 137). Al llarg d’aquests anys s’ha desenvolupat i modificat els distints estatuts, però l’objectiu d’agrupar dins aquests texts les diferents sensibilitats existents no sempre s’assoleix.

Pel que fa a les Illes Balears una majoria de la població de Balears aposta pel manteniment del statu quo actual, percentatge ha anat disminuint en els darrers anys, polaritzant-se l’opinió ciutadana cap a altres opcions. Així doncs, per una banda la situació de crisi actual, juntament amb la ineficiència de les distintes administracions i les duplicitats que es detecten entre elles, provoca que una part de la població cregui que certes competències haurien de retornar a l’estat, enfront dels que opinen que les autonomies haurien de tenir més autogovern, el que suposa continuar amb la transferència de competències de l’Estat a les comunitats.

En referència al posicionament identitari dels ciutadans de la nostra comunitat, el percentatge dels que se senten tan espanyols com de Balears és encara majoritari (aproximadament la meitat de la població). No obstant, potser el més destacable és que, degut a la configuració territorial de les illes, no es pot parlar d’una “identitat balear” comuna, doncs una majoria de ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat se sent més identificada amb la seva pròpia illa que amb les Balears. Aquest posicionament identitari de la població balear s’ha de tenir en compte en tots els plantejaments i debats autonòmics: atorgar més o menys competències als Consells, contemplar la viabilitat de que el Govern perdi paulatinament força executiva, etc.

En definitiva, hauria de significar el reconeixement d’una realitat plurinsular dins el context comú i divers que és la Comunitat Autònoma. Més en concret, una gestió més propera que recaigui en mans dels Consells i els ajuntaments no ha d’impedir una adequada coordinació autonòmica i, sobretot, una veu única que defensi davant les administracions estatals les reivindicacions de les Illes Balears. L’exemple més clar és la millora del sistema de finançament.

Bon primer de març a tothom, signifiqui el que signifiqui!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *