El futur passa per aquí

La despesa en innovació de les empreses de Balears es va quedar l’any passat en poc més de 30 milions d’euros, el que representa un descens internaual del 9,5%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Si a això hi sumem que les illes són la regió espanyola que menor despesa dedica (en relació amb el seu PIB) a R+D+i, queda palès que no s’està avançant cap a una desitjable economia del coneixement.

La crisi ha obligat a reflexionar sobre les mancances i límits del model de creixement anterior, en què els avenços de productivitat van tenir molt escassa importància. L’auge immobiliari va orientar excessivament els recursos cap el sector de la construcció en pràcticament totes les comunitats autònomes, frenant l’especialització productiva en activitats més intensives en coneixement. I Balears no en va ser una excepció. Ans al contrari, doncs les regions on aquest auge va ser més accentuat van patir amb més intensitat la posterior caiguda en l’ocupació.

L’estudi «La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento», elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i la Fundació BBVA i publicat fa poques setmanes, assegura que actualment exixteix un elevat consens en què el creixement de les regions espanyoles s’ha d’organitzar sobre noves bases més proclius a la innovació, que permetin generar increments substancials de productivitat, doncs l’economia del coneixement es recolza en un ús transversal i creixent del capital humà, les TIC i els processos d’innovació, en totes les activitats.

El seu avanç a Espanya és clar, però dispar, sent més competitives les regions que aposten decididament per l’ocupació dels actius basats en el coneixement: és a dir, que les autonomies que obtenen millors resultats en renda per habitant i productivitat són les que més decididament aposten per invertir en R+D+i. Balerars té serioses dificultats en aquest sentit i se situa per sota de la mitjana en gairebé tots els indicadors analitzats: sectors intensius en TIC, formació dels seus empresaris i directius, grandària de les empreses, esforç públic i privat en innovació…

Potenciar l’avanç del coneixement requereix posar al centre de les estratègies de desenvolupament regional actuacions que redueixin aquestes debilitats, imitant les regions amb millors resultats en aquest terreny. I a les illes encara ens queda molt de camí per davant; del que no hi ha dubte és que el futur passa per recórre’l.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *