Els costs de la bretxa de gènere

Malgrat a Europa s’hagi registrat un augment continu de la taxa d’activitat femenina durant la crisi, es manté una bretxa significativa entre l’ocupació masculina i la femenina (al voltant d’un 10%). El cost econòmic d’aquesta pèrdua d’ingressos, contribucions i aportacions de les rendes del treball, i de les transferències que fan les adminstracions públiques per mantenir l’estat del benestar, s’estima en uns 370.000 milions d’euros, el que suposar quasi el 3% del PIB anual de la Unió Europea (a nivell individual, el cost de l’exclusió de la dona d’ocupació al llarg de la seva vida útil s’estima en entre 1,2 i 2 milions d’euros, depenent del nivell educatiu). Aquesta és la principal conclusió de l’informe La bretxa d’ocupació entre els gèneres: reptes i solucions elaborat per Eurofound (aquí, en anglès), elaborat per la fundació tripartida (Comissió Europea, sindicats i patronals de la UE) que monitoritza els assumptes sociolaborals que concerneixen els 28 estats membres, i presentat a la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu.

L’informe detalla les principals característiques de les bretxes de gènere en la participació del mercat de treball, l’ocupació i la situació econòmica, analitza els principals determinants de la participació femenina en el mercat laboral i estudia els efectes socials de la participació de les dones en el mercat laboral, ja que aquests efectes van més enllà de l’esfera econòmica i s’estenen al benestar de les persones i per a la societat en el seu conjunt. També inclou una avaluació de l’eficàcia de les mesures polítiques destinades a afavorir la participació laboral de les dones, destacant els casos particularment reeixits i innovadors.

Per tancar la bretxa d’ocupació entre els gèneres, l’informe presenta una sèrie de recomanacions (tant de política immediata com a llarg termini), com ara la creació d’incentius als ocupadors per augmentar la participació de la dona en el mercat de treball, proporcionar un suport adequat i assequible per a la cura dels fills i persones dependents o l’augment de la provisió de condicions de treball flexibles. En un nivell més ampli, es remarca la importància que els ocupadors vegin les dones com un segment crucial de la seva força de treball, i que les responsabilitats de cura i les adaptacions necessàries per ajudar-los a conciliar aquests amb el treball no són un “problema de la dona”, sinó un àmbit d’actuació de la qual la força de treball en el seu conjunt.

Aquest document hauria de ser un recurs important per als polítics, les empreses i també els sindicats per treballar conjuntament amb l’objectiu d’eliminar aquesta bretxa injusta i, a més, ineficient. En aquesta línia, els autors de l’informe llancen el missatge que hauria de calar en tota la societat europea: la bretxa d’ocupació de gènere representa un cost econòmic i social que Europa no es pot permetre, i tots els actors han de treballar junts per tal de promoure i fomentar la participació en el mercat laboral de les dones.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *