Els turistes perceben la saturació

Completant la investigació turística que la Fundació Gadeso ha portat a terme aquesta temporada alta, i amb les “espectaculars” xifres que s’han registrat en el sector com a marc, el nou número de Quaderns Gadeso analitza l’opinió dels turistes que ens visiten envers dues qüestions que han protagonitzat el debat dins i fora del sector: per una banda, la saturació que pateix la nostra comunitat, entesa en sentit ampli (territori, infraestructures, equipaments, recursos, relacions turistes-residents, etcètera) i la polèmica sobre si s’han de posar límits a l’arribada de turistes, donada la finita capacitat de càrrega que tenen les illes; per una altra, la implantació del nou impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls al turisme sostenible, molt criticat des de determinats segments empresarials però àmpliament acceptat per la ciutadania i, com es pot comprovar a la revista, per les persones que passen aquí les seves vacances.

El nou Quaderns Gadeso mostra com únicament un quinze per cent dels turistes assegura no haver tengut una percepció de saturació o massificació durant la temporada alta. Els que afirmen el contrari (la immensa majoria), assenyalen sobretot tres indrets on s’ha notat més: les platges i zones costaneres, les carreteres i aparcaments (excés de cotxes) i els carrers dels pobles i ciutats que visitaven, on en determinades ocasions era molt dificultós desplaçar-se.  També hi ha queixes per les dificultats d’aconseguir lloc en els locals de restauració, fonamentalment els situats en les zones més turístiques. Precisament en aquest punt és on es registra una major diferència amb les opinions dels de la població resident a la nostra comunitat.

No és res nou que el nombre de repetidors (aquells turistes que ja havien vengut a les illes) registra una tendència a la baixa, en part deguda a factors exògens (més oportunitats o intencions de visitar altres indrets) però també derivats de la nostra oferta turística (veure QG 302 i 303, sobre l’opinió dels turistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). Del poc més del 30% que entraria dins aquesta classificació, una immensa majoria considera que enguany hi ha hagut més turistes que en temporades anteriors. De fet, un 74% assegura que n’hi ha hagut “molts més”, mentre que un 19% suavitza aquest increment. Són residuals els que opinen que no s’ha produït cap augment.

Per altra banda, una majoria de visitants de la nostra comunitat es mostra a favor de posar límits a l’arribada de turistes, encara que els motius adduïts siguin diferents: un 32% assegura que “hi ha massa gent per tot”, mentre que dos de cada deu aposta per establir aquests límits en determinats indrets (platges massificades, espais naturals, elements patrimonials…) i un residual 5% està d’acord amb aquests límits però els veu inviables.

A l’altra costat de la balança, un 16% creu que ens trobam en una situació conjuntural basada en factors externs i que s’autorregularà a mig termini, mentre que un de cada quatre aposta clarament per adaptar l’oferta de les illes a la creixent demanda, sota l’argument de “tothom té dret a venir” per passar les seves vacances.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *