Es desapunten del SOIB, i diuen que la cosa va bé!

Ahir es varen conèixer les dades d’atur registrat i d’afiliacions a la Seguretat Social del mes de febrer de 2015. La xifra de persones que figuren als registres administratius de les Illes Balears com “aturades registrades” és de 80.295. Però això és fals. La xifra que més s’aproxima a la realitat, perquè entre d’ altres coses inclou a les persones Fixes Discontinues que ara estan a l’atur, és la de 137.500 persones en demanda d’ocupació. Aquesta gran diferencia entre “atur registrat” i “demandants d’ocupació” és un dels trets diferencials del mercat laboral balear en relació al de les altres comunitats autònomes, menys estacionals i amb un pes de Fixos Discontinus molt menor. Els don una dada clarificadora sobre aquest assumpte: Ahir es publicaren les dades de persones registrades al SOIB que en el passat mes de gener cobraven alguna prestació de desocupació. Tot que n’hi havia moltes que, per mor de l’acumulació de feina en les oficines del SEPE (antic INEM) encara esperaven que els reconeguessin les prestacions, eren 91.306 mentre que la xifra de persones en atur registrat en el mes de gener era de 83.066. Tenint en compte que el pensament polític i mediàtic majoritari   segueix identificant majoritàriament atur amb “atur registrat” , no deixa de ser una estranya paradoxa que hi hagi més persones amb prestacions per desocupació que persones desocupades.

 

Tot plegat, el que vull dir és que les dades d’atur registrat s’han de mirar amb molta cura. Una baixa taxa de cobertura de les prestacions per desocupació (la despesa a Balears ha baixat en un 21,5%); poques ofertes de feina (el SOIB tramita molt poques ofertes d’ocupacions, molt manco que les ETTs, el “boca-orella”, el sistema del “currículum porta a porta, o el mercat de treball irregular); i l’absència de Polítiques Actives d’Ocupació potents, planificades a mitjà termini i avaluables, fa que el col·lectiu de persones aturades desanimades cresquí dia rere dia. En aquest sentit, paga la pena recordar que, segons un informe de CCOO de les Illes Balears (que està inclòs en el darrer número de Panorama Sociolaboral Gadeso), només 3 de cada 10 baixes de la llista d’atur registrat que es produïren en el segon trimestre de l’any passat ho foren com a conseqüència d’una inserció laboral, mentre que una part important dels treballadors abandonen per desànim.

 

Val a dir que a la majoria d’Estats de la UE s’incentiva que les persones desocupades estiguin apuntades als Serveis d’Ocupació. Sol ser “política d’estat” cuidar el capital humà, la seva formació i resiliència millorant l’ ocupabilitat. Aquests registres s’empren per això, i no per avaluar l’estat dels mercats laborals. Els mercats laborals europeus s’analitzen amb els criteris d’EUROSTAT, és a dir, de la nostra EPA. Aquí se celebra que es desapuntin del SOIB!

 

Convé recordar, també, que a gairebé enlloc del món occidental s’oculta que els mercats laborals tenen variacions estacionals. De fet, el que s’analitza és el tarannà laboral a partir de les dades desestacionalitzades. La variació interanual d’atur registrat (-10% i -8.923 en termes absoluts), a més de l’atur desanimat, té a veure amb la baixada d’atur registrat en el sector de la construcció (-25,4%, és a dir -2.892 persones) i de les indústries auxiliars de l’activitat de construcció. Aquesta baixada s’ha d’associar a una major activitat constructiva de reformes d’hotels i, sobretot, d’ampliacions dels mateixos. Vull pensar que, a més d’estacional, és una activitat extraordinària i que, l’any que ve, no construiran dos pisos més a cada hotel.

 

El que realment interessa de les dades d’ahir és, per una banda, que l’atur registrat de llarga durada (més de 12 mesos ininterromputs en demanda d’ocupació sense cap ocupació ni participació en algun programa de Polítiques Actives d’Ocupació), afecta 24.866 persones i, per tant, segueix per sobre del 30% del total d’atur registrat. Per l’altra banda, la dada important és que dels 24.353 contractes registrats el 84% són temporals i, d’aquests, el 42% tenen una durada de menys de tres mesos. També són summament importants les dades relacionades amb les prestacions de desocupació que, per no allargar més aquest comentari, en parlaré demà.

 

Acabàrem comentant una altra dada que se celebrà ahir: la d’afiliacions a la Seguretat Social. Se’ns diu que el mes de febrer de 2015 arribaren a una mitjana de 364.641 (un 4,81% més que el mes de febrer de 2014), però el que no es diu és quantes afiliacions són d’unes poques hores, i quantes del mateix mes pertanyen a la mateixa persona i s’han computat per calcular la mitjana. La clau seria saber la recaptació de quotes del mes, no sigui cosa que mes rere mes hi hagi més i més treballadors i treballadores pobres.

 

En qualsevol cas, desapuntar-se per avorriment de les llistes d’atur del SOIB, i sumar afiliacions a la Seguretat Social d’algunes hores, té poc a veure amb la creació de treball digne, és a dir, d’ocupacions que permetin viure amb dignitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *