Espanya i les Illes: paper del seu sector públic

Per començar, us vull oferir un grapat de xifres comparatives entre l’estat espanyol i les Illes Balears que em serviran per desenvolupar l’article.

 • Despeses pressupost Illes Balears 2017: 4.646.729.494 €
 • Despeses PGE estat espanyol 2016: 436.370.000.000 €
 • % respecte PIB Illes 2015:  16,86%
 • % respecte al PIB espanyol 2015: 40,36 %
 • Despeses financeres pressupost CAIB 2017: 948.729.824 €
 • % respecte total pressupost: 20,41%
 • Despeses financeres pressupost PGE 2016: 118.069.000.000 €
 • % respecte total despeses PGE 2016: 27,05%
 • Estructura dels ingressos CAIB 2017: Imposts directes 1.129.439.290 €; Imposts indirectes 2.144.859.430 €; Crèdits bancaris, 1.071.020.526 €
 • % respecte total ingressos 2017: Imposts directes,  24,30 %; Imposts indirectes, 46,15 %; Crèdits bancaris, 23,04 %
 • Estructura dels ingressos Estat 2016: Imposts directes, 209.881.000.000 €; Imposts indirectes 43.476.000.000; Emissió Deute Públic 137.338.000.000 €
 • % respecte total ingressos 2016: Imposts directes,  48,09 %; Imposts indirectes,  9,96 %; Emissió Deute Públic, 31,47 %

A partir d’això, i sense tenir massa espai per analitzar-ho amb més profunditat, voldria senyalar unes quantes evidències:

– El minse i esquifit paper del sector públic de la nostra autonomia respecte al conjunt de l’economia de les Illes, molt inferior al percentatge estatal i a les mitjanes de la UE. Es un greu llast per a poder donar els serveis públics necessaris, per a jugar un paper de lideratge en una reordenació i impuls de l’economia, així com per la impossibilitat de fer jugar com cal, el paper de multiplicador sobre el conjunt de l’economia, que comporta la inversió pública.

– La demagògia que suposa presentar a les CCAA com a les males administradores del sector públic. L’estat paga proporcionalment més despesa financera que la CAIB.

– L’estat necessita en més proporció anar al finançament extern que la CAIB. I això que les CCAA tenen obligació d’equilibrar els seus pressuposts i l’estat pot pressupostar amb dèficit i no fer tan dràstiques les retallades.

– L’estructura dels tipus d’ingressos per imposts, reflecteix el greuge comparatiu de la no equitat dels ingressos de la nostra comunitat. Quasi la meitat dels ingressos de la CAIB, provenen de la imposició indirecta. L’estat a través del control de l’IRPF i l’impost de societats ingressa quasi la meitat dels seus recursos amb la imposició directa ( i a sobre amb criteris no progressius i afavoridors de les rendes més altes).

– La comparació de les xifres ens demostren la mala dotació de les competències que ens transferiren. A sobre, l’estat central controla la recaptació de la majoria dels imposts generats a les Illes, perllongant la dependència econòmica i política dels recursos de la nostra autonomia, sotmesa als criteris de distribució del govern central.

– L’estat i la CAIB han de seguir endeutant-se per oferir els mínims serveis a que estan obligats. La CAIB en un diferencial del 2’6% dels percentatges dels ingressos sobre les despeses financeres. Però l’estat té un diferencial del 8’4%, quatre vegades més alt.

– A efectes comparatius la CAIB és molt més eficient que l’estat central. Malgrat tingui una deficiència anèmica estructural des de el seu naixement. Aquells que defensen que encara fa falta una major recentralització de l’estat central, cal felicitar-los pel seu excel·lent ull clínic medieval. Receptar sangries de sangonera per curar a un malalt amb mancances d’hemoglobina, és tota una novetat en la medicina moderna.

– Cal que les Illes Balears facin sentir la seva veu front a les injustícies que suporten. Portar la força de les seves reivindicacions al conjunt de l’estat. La Plataforma per a un nou finançament de les Illes Balears, té una gran tasca per endavant i molta feina a desenvolupar. Sense el clam de la immensa majoria de la gent nostra, mai ens voldran tenir en compte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *