Jubilar-se o seguir treballant?

Una disminució dels recursos disponibles suposa generalment una problemàtica adaptació, i avui, amb els efectes de la greu crisi econòmica encara presents, molt més. Recordem que l’economia familiar és una de les principals preocupacions per la ciutadania de les illes, i la tercera edat no n’és una excepció.
Per aquest motiu, el darrer número de Quaderns Gadeso analitza l’opinió de les persones grans sobre dos importants temes que hi estan relacionats: primer, si creuen que una persona que ha assolit l’edat de jubilació hauria de tenir la possibilitat de continuar exercint el seu ofici o professió, i, segon, si considera que les pensions actuals són suficients o no per garantir una mínima qualitat de vida.

La revista mostra com una majoria de la tercera edat opina que una persona en edat de jubilació ha de deixar de treballar, fonamentalment per facilitar als més joves el seu difícil accés al mercat de treball. No obstant això, un significatiu percentatge declara que els treballadors en edat de jubilar-se han de tenir el dret de continuar exercint el seu ofici o professió, si aquest és el seu desig (aquí hem de destacar el 49% del segment baix). Darrere aquesta opinió hi trobam, fonamentalment, la necessitat de seguir treballant per no veure reduïts els ingressos familiars i l’augment de l’esperança i de la qualitat de vida, que permet mantenir les facultats per treballar més enllà de l’edat legal.

Aquesta voluntat de seguir treballant, o la necessitat de fer-ho per circumstàncies personals, no s’ha de confondre amb una acceptació del retard en l’edat de jubilació. De fet, una gran majoria de persones majors de 65 anys es mostra contrària a allargar de manera obligatòria els anys en el mercat laboral, un percentatge que és menor entre el segment alt que entre les classes mitjanes i baixes (segurament pel tipus de treball desenvolupat). Implícitament, doncs, es palesa que l’increment progressiu de l’edat per poder accedir a la jubilació (i que per a alguns, com l’expresident Aznar, és clarament insuficient) no es vist com la solució per garantir la sostenibilitat d’aquest pilar fonamental de l’estat del benestar. Com sempre hem defensat, és necessària una millora de les condicions laborals, que portaria aparellada una major recaptació via cotitzacions, sumada a altres factors com l’increment de la productivitat, deixaria sense arguments als que sembla que només treballen per fer inviable l’actual sistema.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *