La importància de la família

La composició de la família ha variat al llarg dels temps i és distinta depenent de la societat on s’insereixi. En alguns casos pot arribar a ser molt nombrosa i en altres es limita als integrants nuclears. En qualsevol cas, i referint-nos al nostre context més proper, la imatge de família “convencional” continua sent la formada per pare, mare i fills, sense que això signifiqui negar ni per descomptat menystenir altres tipus de família ben presents dins la nostra societat: monoparentals, parelles sense fills, parelles homosexuals… Sigui quina sigui la fórmula adoptada, el que queda clar és que la família ha jugat i segueix jugant un paper fonamental, tant en el procés d’educació i socialització d’infants i joves com en el de xarxa de suport, afecte i ajuda; i molt més en uns temps on, malgrat l’optimisme de les xifres oficials, els efectes de la greu crisi socioeconòmica iniciada l’any 2008 encara colpegen a milers de ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat. El nou número de Quaderns Gadeso vol analitzar alguns dels aspectes d’aquesta institució social, com ara les relacions entre els seus membres, el paper que hauria de jugar o les mesures que s’haurien d’impulsar des de les distintes administracions per millorar la vida familiar.

La importància de la família (aquest és precisament el títol d’aquest Quadern) queda palesa quan, deixant de banda la salut, la pràctica totalitat de la població la percep com l’aspecte més important de la vida i que, entesa en les seves distintes formes, ocupa un lloc preeminent dins la nostra societat: un 91% dels ciutadans així ho considera, molt per davant d’altres qüestions com el treball, la parella o les relacions d’amistat. A més, és també l’aspecte millor valorat, seguit de prop per les relacions de parella (8,1 i 7,8, respectivament). En canvi, tant la satisfacció per la vessant laboral com per la situació econòmica actual i el temps lliure disponible, registren nivells baixos i preocupants.

Al Quadern es tracten també dues qüestions cabdals. En primer lloc, el paper principal que, segons l’opinió de la ciutadania, ha de complir la família en aquesta societat nostra. Lògicament, tots són importants, però acceptant això i posant els entrevistats en la disjuntiva d’haver-ne de triar només un, la taula 2 ens mostra com l’educació i criança dels fills ocupa el primer lloc, seguit de la vessant amorosa i afectuosa que defineix o hauria de definir la família. Altres aspectes, com la cura de persones dependents o la transmissió de valors, registren percentatges molts més baixos.

En segon lloc, no podem limitar-nos a la imatge “convencional” de la família que molts ciutadans encara tenen: parella (home i dona) casada amb un o més fills, sinó que hem d’ampliar la nostra visió. En aquesta línia, es pot comprovar que el matrimoni o la descendència ja no són requisits indispensables per a una gran majoria, però encara queda tasca per davant per incrementar el percentatge dels que accepten el matrimoni entre persones del mateix sexe o que les parelles homosexuals puguin adoptar en les mateixes condicions que les formades per un home i una dona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *