La nova funcionalitat del Consell Escolar de Mallorca

Després de quatre anys en silenci en l’anterior legislatura, a la fi s’ha tornat reactivar el Consell Escolar de Mallorca (CEM). Ha costat quasi un any reactivar els processos d’elecció dels nous consellers, llevar el rovell als procediments burocràtics, ajustar legalitats i normatives. I finalment ja està en marxa i sembla que en la bona orientació.

L’encert en triar l’equip impulsor amb Miquel Oliver Trobat com a president, Francisca Marí Escandell com a vicepresidenta i a Martina Perelló Contestí, com a secretària, ha facilitat molt les coses. Hi ha hagut el total suport de l’equip de govern del Consell de Mallorca, amb la responsabilitat directa del vicepresident i conseller de cultura Francesc Miralles. Han deixat fer la feina sense interferències a uns bons professionals i han facilitat una mínima infraestructura que abans no hi era. I els resultats fins ara són realment satisfactoris.

El nou equip de direcció del CEM es va posar a fer feina sense esperar formalismes paralitzants. Propiciaren i animaren a l’elecció dels representants dels diferents grups de la comunitat educativa i abans de la seva ratificació legal, ja treballaren amb idees i propostes de feina. Amb els diferents grups i amb reunions diferenciades, fomentaren el debat sobre quin hauria de ser el paper del CEM. I un altra encert, plantejaren una iniciativa de feina concreta, que pogués evidenciar la utilitat del CEM, a la vegada que es posaven les bases del seu funcionament orgànic.

La proposta fou l’organització de les Jornades «Mapa Escolar, escolarització i equitat». Unes jornades preparades des de el voluntariat d’una comissió de feina de la comunitat educativa, amb uns resultats que després foren ratificats per unanimitat, a la primera reunió formal i constitutiva del CEM. Aquestes jornades es realitzaren el passat cap de setmana, amb un nivell d’assistència més que acceptable, amb molta qualitat de les ponències i amb uns tallers de participació que facilitaren les aportacions individuals i col·lectives de tots els participants. Unes conclusions que seran una bona eina de treball per al conjunt de la comunitat educativa, i especialment pels planificadors dels processos d’escolarització autonòmics i municipals.

El CEM ja té molt clar que no pot ser una reproducció del Consell Escolar de les Illes Balears. Ni reproduir mimèticament els seus debats. El CEM s’ha fixat dues prioritats centrals: Participar i ajudar a fer la millor escolarització possible, amb l’idea de treballar per un Mapa Escolar de Mallorca, el més just i transparent possible. I l’altra prioritat, fomentar els serveis municipals transversals de suport a l’educació i estimular la participació de les comunitats educatives en l’elaboració de propostes i en la millora de la qualitat de la gestió quotidiana, partint de les realitats de cada centre educatiu, però en especial en la seva articulació a l’àmbit municipal i insular.

També s’ha proposat com a feines més internes, realitzar cada any un informe sobre la situació educativa i d’escolarització a Mallorca i modificar el reglament del seu funcionament intern. A la seva segona reunió el CEM ja ha aprovat el pla de feina per l’any 2017 i el pressupost previst per portar-lo endavant. Aprovats també per unanimitat.

Tal volta el més significatiu que és detecta en les reunions del CEM, és la voluntat de treballar des de la proposta i la voluntat constructiva. Els consellers i conselleres veuen una nova funcionalitat al CEM. Hi ha consciència dels molts de reptes que hi ha que afrontar i de les dificultats perquè surtin endavant. Però amb ganes de posar fil a l’agulla. Sense renunciar a la crítica, però en la certesa que des de la feina pròpia i el compromís amb el conjunt de la col·lectivitat, es té més força per a esser més exigents amb els governants. I si aquests són intel·ligents, també sabran que el més sensat és sumar esforços i harmonitzar voluntats, per poder desenvolupar una bona gestió de govern.

Josep Valero (17-11-2016) * Actualment represent a l’Ajuntament de Marratxí al CEM. La representació dels diferents municipis al CEM es va consensuar a una Assemblea de Batles i Batlleses de Mallorca. També em varen elegir per estar a la Comissió Permanent del CEM en representació dels consellers del grup G (representants dels ajuntaments).

Un comentari a “La nova funcionalitat del Consell Escolar de Mallorca

  1. Gràcies per fer difusió Josep, cal que les comunitats educatives i també la societat mallorquina sabin d’allò que es fa i com es fa, perquè allò que no es veu no existeix en un món com el nostre.
    Altrament cal reconèixer la capacitat i el bon lideratge de l’equip directiu actual que amb el suport i la confiança dels membres té per endavant uns reptes molt interessants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *