Les avaluacions en educació i les reformes a cop de fuet

Com és sabut, a les avaluacions que es fan, siguin els que siguin els indicadors observats, el sistema educatiu de les Balears presenta greus deficiències. Però les avaluacions no estan fetes per provocar planys i retrets sinó per treure conclusions de que és el que funciona i que s’ha de millorar. Dedicam molts de recursos humans i econòmics en aquestes avaluacions per a no aprofitar les informacions que ens poden aportar.

Fa poc l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) ha publicat els resultats de l’avaluació de competències bàsiques feta el 2012 a quart d’ESO. El que pretén aquesta avaluació és comprovar el grau d’adquisició de les competències bàsiques del currículum per part de l’alumnat al final d’aquesta etapa. La prova es va fer amb una mostra de 50 centres i amb 35 alumnes dels que cursaven el darrer curs d’ESO en aquests centres. En aquest cas es varen avaluar dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua anglesa, en llengua castellana i en llengua catalana) i la competència matemàtica.

Es poden treure moltes conclusions del resultat d’aquestes proves però aquí tan sols em referiré a un aspecte. El resultat de les proves demostra que s’ha de millorar el nivell de consolidació de les competències en les dues llengües de la comunitat, però no existeix pràcticament diferències entre el nivell assolit pels nostres escolars en llengua espanyola i en llengua catalana. El sistema funciona pel que fa a l’objectiu de garantir el mateix nivell de coneixement de les dues llengües en acabar l’escolaritat obligatòria. La conclusió és evident, el que fa falta no és modificar el model actual pel que fa al grau de presencia de les dues llengües sinó que s’han de millorar els mètodes d’ensenyament i aprenentatge de les dues.

Es podrien indicar diverses formes per aconseguir més bons resultats però cap d’elles passa per desmuntar el model actual, reduint la capacitat dels centres per desenvolupar el seu model lingüístic i introduint, de forma precipitada i sense calcular els resultats, assignatures en anglès sense tenir el professorat format. El sistema educatiu no es pot millorar mai a cop d’improvisacions i menys de prejudicis ideològics. Per fer reformes s’ha de partir de les avaluacions, s’ha de consultar als educadors i als especialistes i s’ha de consensuar amb la comunitat educativa. Tot al contrari del que esta fent l’actual govern de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *