Les percepcions de la gent gran

Els efectes de la crisi socioeconòmica que a poc a poc anam deixant enrere encara afecten un gran nombre de ciutadans (a uns col•lectius més que als altres). El nou número de Quaderns Gadeso analitza les percepcions i valoracions de les persones majors de 65 anys vers la seva situació actual. Tres grans factors expliquen la seva pèrdua de qualitat de vida: un augment del cost de vida no compensat pel mínim increment de les pensions, la disminució dels recursos de l’entorn familiar i la reducció, tant de qualitat com d’accessibilitat, dels serveis públics.

La revista estableix una tipologia de la gent gran, en funció dels seus recursos: un segment alt, que disposa de recursos suficients; un segment mitjà, que té alguns problemes econòmics; i un segment baix, que pateix grans dificultats i que en ocasions es troba en risc d’exclusió. El Quadern deixa ben paleses les diferències entre les percepcions que tenen els persones que conformen cada una de les categories descrites. Dit d’una altra manera, la pertinença a un determinat segment és un factor clau a l’hora de valorar la situació general de la gent gran a les Illes Balears. Així doncs, les classes benestants la qualifiquen majoritàriament de bona o molt bona, mentre que el col•lectiu amb més dificultats veu la situació amb una major negativitat.

Un altre exemple: les persones de 65 anys i més que s’engloben dins el segment alt es senten menys preocupades pel fet de fer-se grans que les que es troben dins del segment mitjà i, sobretot, del baix (fins un 78% de les persones d’aquest segment afirmen trobar-se molt o bastant preocupades per la seva vellesa). Si parlam de motivacions, també hi trobam diferències significatives entre els distints segments. El principal motiu que addueixen els que pateixen més dificultats és econòmic (la por a disposar de menys recursos), mentre que la gent gran del segment alt posa l’accent sobre el deteriorament mental i sobre haver de dependre d’altres persones a la seva vida quotidiana. Precisament aquesta és la principal preocupació de les classes mitjanes, si bé podem destacar l’elevat percentatge que es declara inquiet per les seves finances. Aquí queden palesos els efectes de la crisi sobre les persones majors.

Un aspecte important que queda reflectit a la revista és que cada cop més jubilats esdevenen “ajudadors” dels fills (tenint cura dels néts o realitzant petits encàrrecs) o, pitjor encara, en sustentadors econòmics obligats a fer front a les despeses que moltes famílies no poden assumir, com ara la hipoteca o el lloguer, les factures dels serveis (llum, aigua…) o la compra de productes bàsics. També aquí es detecten diferències entre els distints segments, doncs un 73% dels que se situen en la part alta de l’espectre diuen ajudar els seus fills cuidant els menors o amb petits encàrrecs, però són un percentatge mínim els que han hagut de tornar acollir-los. Per contra, un 19% dels majors amb més dificultats han vist com els seus fills han tornat a ca seva a causa d’una insostenible situació econòmica. Entre les classes mitjanes, són majoria els majors que desenvolupen tasques de suport però el més destacable és el 49% que afirma haver ajudat econòmicament els seus fills.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *