Mentalitat de servei per a un bon negoci turístic

Menorca ha deixat de tenir interès pels immigrants. Aquí ja no hi ha feina per a ells. Ni per a ells, ni tampoc per a bona part dels residents, membres més o manco actius del club dels aturats. Menorca és l’illa balear on manco llocs de treball es creen i on més es nota la crisi.

Enterrat pràcticament el sector de la construcció, motor de la nostra economia fins a l’esclat de la bombolla immobiliària, s’ha confiat en el turisme com a substitut. Però el turisme, tot i augmentar negoci i beneficis, es mostra incapaç, de moment, de generar nous llocs de feina.

Ens queden el comerç, la indústria manufacturera i el sector primari. Els resultats del primer, del comerç, estan íntimament relacionats amb la capacitat econòmica dels turistes. La indústria manufacturera, després de les diverses reconversions que ha patit en els darrers 25 anys, és residual, però manté un acceptable nivell de negoci i no té un paper rellevant en la destrucció de llocs de feina. Del sector primari només podem dir que sobreviu, malgrat tot, però és incapaç, al manco de moment, de generar feina. Cap de les tres activitats està en situació d’esdevenir motor de la nostra economia.

Diuen que el futur de Menorca passa, necessàriament, pel turisme. I no seré jo que defensi el contrari. Però sí m’hauran de permetre que ho matisi i que incorpori alguna reflexió al respecte.

Efectivament, el turisme és, avui, l’actiu principal de l’economia menorquina. En les dues darreres temporades, 2011 i 2012, ha augmentat el nombre de visitants i la xifra de despesa turística, és a dir, la quantitat de doblers que els turistes deixen aquí. En canvi, en el mateix període de temps, baixa el volum de negoci de l’oferta complementària i es perden llocs de feina. En resum: el negoci funciona, però el benefici que genera no arriba a la societat. Per tant, el sector turístic, tal com avui el coneixem, no pot ser el motor de l’economia de tots els menorquins. Per a que ho sigui, la societat s’ha de convèncer de les bondats del turisme, ha de pensar amb mentalitat de servei i s’ha d’ adaptar a les exigències dels clients. Això, i una imprescindible repensada del model turístic que oferim, ens podria fer somniar amb un sector turístic menorquí potent i fiable com a impulsor de l’economia.

0 comentaris a “Mentalitat de servei per a un bon negoci turístic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *