Més estacionalitat

Des de que començà la crisi, poques són les xifres referides al mercat laboral que permetin albirar-ne una millora a curt termini. Darrerament ens han venut que Balears és l’única comunitat on l’atur registrat presenta una evolució positiva, però oblidant que les afiliacions a la Seguretat Social es troben en una clara tendència a la baixa, és a dir, que no se creen nous llocs de feina a les illes.

 

A més, en el darrer número de la Col·lecció d’Estudis Laborals, elaborat per l’Observatori del Treball del Govern, se destaca que en els darrers set anys, l’estacionalitat ha augmentat 10 punts, fins a situar-se en un preocupant 35%. Aquesta xifra és el resultat de comprovar el nombre d’ocupats al juliol i al desembre i deixa palès que durant la temporada alta hi ha molts més treballadors que a la temporada baixa.

 

Així doncs, podem concloure que l’estacionalitat de la nostra economia, lluny de millorar, s’agreuja any rere any, esperonada per l’esclat de la crisi i, per tant, per la disminució de treballadors en sectors econòmics no lligats directament al turisme, que són més estables al llarg de l’any.

 

Les elevades xifres d’atur, que afecten de manera especial a col·lectius com els joves o els majors de 55 anys, l’augment progressiu de l’estacionalitat, la precarietat creixent en el mercat de treball i la manca de perspectives de millora posen en perill la cohesió social a la nostra comunitat. Per tal d’assolir una millora substancial del panorama sociolaboral de les illes és urgent i necessari un canvi de polítiques econòmiques que, entre altres coses, allarguin els terminis per aconseguir els objectius de reducció del dèficit i incentivin de debò l’activitat econòmica i la desestacionalització de l’activitat turística.

 

Com s’indicava en el número 15 de Temes Socioeconòmics de la Fundació Gadeso, les Polítiques Actives d’Ocupació haurien d’estar al centre del debat social, polític i públic pel que fa a la seva iniciació, disseny i avaluació. En definitiva, seguir sense un Pla d’Ocupació de les Illes Balears és, si més no, una irresponsabilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *