Més pobres que el 2009

La Conselleria de Treball acaba de publicar un detallat informe, en el número 1 de la nova revista Focus Econòmic, en el qual es constata que els treballadors de les illes són a hores d’ara més pobres que el 2009, quan la crisi començava a clavar els seus primers cops. Segons l’informe elaborat per la Conselleria, entre 2009 i 2016 els salaris han crescut a Balears un 5,15%, una taxa molt baixa per a un període tan llarg. El problema és que durant aquest mateix període els preus s’han incrementat un 8,85%. En conseqüència, la capacitat de compra s’ha reduït durant aquest període en un 3,4%.

I no acaba aquí la cosa: segons l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de 2016, el llindar de risc de pobresa se situa en uns ingressos anuals de 8.011 euros en llars d’una persona i de 16.823€ per a llars de dues persones adultes i dos menors . A partir d’aquest indicador es descriuen les següents situacions a les Balears: 1. el 19,1% està en risc de pobresa, segons l’indicador europeu Arope que incorpora elements de qualitat en l’ocupació 2. El 14,1% i el 13, 4% de llars tenen, respectivament, moltes dificultats i força dificultats per arribar a final de mes. 3. El 7,1% de llars no poden permetre mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada (pobresa energètica). 4. El 28,6% de llars no tenen capacitat per afrontar despeses imprevistes (ni tan sols les derivades, per exemple, d’una malaltia). 5. El 12,1% de llars han tingut problemes en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge principal (hipoteca, lloguer, etc). 6. El 38,9% no es pot permetre anar de vacances ni una setmana a l’any. 7. Gairebé l’1% no pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.

Segons un altre informe, aquest elaborat pel sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha) amb motiu del Primer de Maig, la desigualtat salarial ha augmentat un 3,8%. El 47% dels treballadors tenia el 2015 salaris per sota del mileurisme, la proporció més alta des que va començar la crisi. El document també alerta que, sense comptar amb altres ingressos familiars, gairebé 6 milions de treballadors (34,4% ) podrien trobar-se en risc de pobresa, en percebre un sou per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Per acabar, segons una anàlisi del Banc d’Espanya els salaris dels treballadors que s’incorporen al mercat laboral són, de mitjana, un 24% inferiors als que cobren els que ja tenen una ocupació per al període 2015-2016.

En definitiva, són molts i diferents els indicadors que confirmen que Balears és una societat en la qual encara hi ha massa riscos de pobresa i d’exclusió, excessives mancances i escasses igualtats reals d’oportunitats, com per afirmar que ja hem superat la crisi socioeconòmica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *