Posar fi a un sistema injust (I)

Dimarts es va celebrar la sisena Conferència de presidents, que no es convocava des de 2012. L’ordre del dia incloïa mesures sobre la suspensió del subministrament elèctric, l’estratègia davant el repte demogràfic o el fins ara impossible d’assolir pacte social i polític per l’Educació. Però sense negar la importància de totes aquestes qüestions, hi ha un punt fonamental per al present i futur de les nostres illes: la reforma del sistema de finançament autonòmic, encara que només hi hagi prevista la “calendarització” de les reunions que s’han de mantenir per escometre la modificació d’un model que perjudica clarament els interessos dels ciutadans de Balears.

Les dificultats en el camí són moltes i evidents, però totes estan relacionades amb dues peces clau: l’escàs pes polític de la nostra comunitat i el sucursalisme endèmic que patim. Fa molts d’anys que les illes reclamen que s’acabi amb una situació injusta, però la barreja d’interessos i, sobretot, l’escassa (en ocasions nul·la) voluntat política de propiciar aquest canvi de model han condemnat Balears a patir una discriminació que gairebé ningú, ni tan sols el ministre Montoro, s’atreveix ja a negar.

Ara fa uns mesos, unes setanta entitats de les Illes Balears s’adherien a una iniciativa del Cercle d’Economia per reclamar la millora del sistema de finançament, amb la firma d’un manifest que té el suport de totes les forces polítiques i que palesa la unitat de la societat civil d’aquesta terra a l’hora de reclamar allò que considera just. Veurem si aquesta unitat serveix d’esperonada als nostres representants per començar a treballar en la direcció adequada; bé està que aquesta iniciativa “des de baix” arribàs al Parlament, seu de la sobirania popular, i també que tots els grups parlamentaris la fessin seva, però l’experiència ens demostra que és molt bo de fer arrencar un compromís a un polític i molt complicat fer-lo complir. Per això, és cabdal la tasca de seguiment que s’està desenvolupant a partir d’aquell moment, amb la creació d’una comissió que representa a les entitats signants i que, sense menysprear la feinada que s’ha fet per arribar fins aquí, serà fonamental per assolir “una reforma urgent del sistema de finançament que corregeixi tants d’anys de finançament injust”.

Continuarà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *