Què significa capgirar el món?

Capgirar, segons l’Alcover-Moll, el Diccionari Català-Valencià-Balear, vol dir: Girar de dalt abaix, posar al revés o de manera molt diferent de la que tenia abans.

Posar al revés o de manera molt diferent… això és el que volem les feministes de MÉS per Mallorca, capgirar el món. Aquest ha estat el lema del nostre 8 de març. Capgirem el món. En plural, totes les persones que se senten feministes independentment del seu sexe.

Perquè hem de capgirar-lo? A més de posar al revés les relacions humanes de domini-submissió, pròpies de les mentalitats masclistes, volem establir unes relacions de manera molt diferent, això és, relacions en igualtat, de respecte mutu, de tolerància, d’afecte sí des del convenciment que les persones són independents no propietat de cap altra persona.

També volem capgirar-lo perquè no són suportables les darreres estadístiques sobre les violències masclistes que hem viscut, desset dones assassinades en dos mesos de l’any 2017. I les dades fetes públiques per l’ Observatorio del Poder Judicial:

Les Illes Balears han registrat el nombre més gran de casos de violència masclista durant l’any 2016 dins l’Estat espanyol amb un total de 93,31 víctimes per cada 10.000 dones, segons les dades estadístiques de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, els òrgans judicials van rebre 5.268 denúncies, 610 més que l’any anterior, la qual cosa suposa un increment del 13,1 per cent.

En les denúncies presentades, apareixen 5.193 dones com a víctimes de violència de gènere (3.307 espanyoles i 1.886 d’altres nacionalitats), un 13,5 per cent més que en 2015.

En concret, de les 5.268 denúncies rebudes en els jutjats de l’arxipèlag, 282 varen ser presentades directament per la víctima, la qual cosa suposa un 19,5 per cent més que en 2015; i sis denúncies van ser interposades per familiars.

A més, el 2016 van baixar un 17,1 per cent les denúncies obertes després d’un part de lesions rebut directament en el Jutjat i creixeren un 550 per cent les presentades per serveis d’assistència o tercers en general.

No vol dir que a les Illes Balears tinguem més agressors que a altres llocs de l’Estat. Sí que tenim més dones que denuncien, que arriben als jutjats. Ho podem interpretar en positiu, el silenci, el patiment en l’àmbit familiar és el pitjor. Denunciar i rompre les relacions és bo. Hi hem d’afegir, calen més recursos econòmics per a la detecció, prevenció i atenció a les víctimes. Més formació i no vol dir exclusivament al món educatiu per prevenir la violència en els joves, vol dir, més formació als Cossos de seguretat de l’Estat, a la Magistratura, als professionals de l’educació, dels serveis socials, de la sanitat…

Volem capgirar el món perquè aquest que coneixem és profundament injust, insolidari, desigual. Volem transformar la societat, posar-la al revés, amb relacions humanes igualitàries, sense discriminacions, sense injustícia, sense insolidaritat ni racisme. Volem un altre món on les persones siguem iguals, en drets i deures. Sense privilegis, sense discriminacions.

Un comentari a “Què significa capgirar el món?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *