Son Sant Joan, el CETA i la miopia localista (II)

La secció sindical Estatal de CC.OO. en el grup AENA, sindicat majoritari a la xarxa d’aeroports, sempre ha defensat el manteniment de l’empresa pública i en xarxa, és a dir amb majoria de percentatge estatal, perquè és un model que funciona, dóna beneficis, manté la cohesió territorial i té vocació de servei social. La petició “autonòmica” de gestió dels aeroports, neix amb força a Catalunya i en part de retruc hi ha un efecte imitador en la nostra comunitat. La petició catalana ha esta bàsicament impulsada per la dreta nacionalista, centrada en El Prat, oblidant els aeroports deficitaris de Reus, Girona o Sabadell i sobre tot el fracàs econòmic i social que ha estat l’aeroport de Lleida-Alguarie, impulsat per la Generalitat. Darrera de les peticions de gestió de l’Aeroport del Prat, hi havia un gran interès, d’empreses com Aberdis o Ferrovial, per posar uns exemples, vertaders impulsors i “patrocinadors” de la idea, avalada intel·lectualment per Germà Bel i Xavier Fageda, de la Universitat de Barcelona, grans defensors de la gestió individualitzada dels aeroports i contraris a l’actual model.

Sovint es sol “comparar” el nostre model amb el d’altres països, sense una anàlisi seriosa de les diferents realitats que hi ha a cada estat Europeu. A Espanya en el 2016, pels aeroports d’AENA van passar més de 230 milions de passatgers, sent el trànsit “nacional” un 29’5 % i el internacional un 70’5% la qual cosa demostra que gran part dels usuaris, són els turistes que venen a visitar el país. l’Aeroport de Madrid Barajas, que recordem és el que té més trànsit, va representar el 21’9% del total, si mirem el que passa a altres països del nostre entorn podem veure que per exemple a Itàlia amb una població de 60 milions i un trànsit 115 milions de passatgers a tots els seus aeroports (dades de 2013) l’aeroport de Roma representa un 32% del total. A Gran Bretanya, amb uns 64 milions d’habitants i un trànsit de 210 milions (dades 2014) els quatre aeroports de Londres concentren el 50% de tot el trànsit. Alemanya amb uns 80 milions d’habitants el seu aeroport amb més trànsit és el de Frankfurt amb un 31’6% del total i França amb uns 64 milions d’habitants i 138 milions de passatgers (dades de 2013), els dos aeroports de París, sumats, representen el 64% de tot el trànsit del País. El model espanyol respon a la realitat de diferents destins turístics (costa blava, costa daurada, costa del sol, Canàries, Illes balears, Costa Brava etc), i a una major diversificació i distribució del total de passatgers per diferents aeroports, cosa que no passa a la resta de països europeus, que com hem vist concentren part molt elevada del seu trànsit en les capitals sent molt més reduït el pes de la resta dels aeroports.
Recordem a més que el model en xarxa d’àmbit estatal, permet que els aeroports més grans i amb beneficis mantenen als mitjans i més petits, la qual cosa permet el desenvolupament territorial de moltes d’aquestes zones.

Les inversions fetes per AENA als aeroports de la xarxa han estat molt nombroses, entre el 2000 i 2010 es van invertir als aeroports de les Illes Balears 847.666.294 milions d’euros, dels quals 501.688.570 a son Sant Joan, 193.679.165 a Menorca, 147.121.296 a Eivissa i 5.177.893 a l’aeroport de Son Bonet. Pel període de 2017 a 2021, AENA ha previst unes inversions (aprovades en el DORA) per valor de 380.323.167 milions d’euros a les Illes Balears: 59.869.301 a Eivissa, 22.384.017 a Menorca; 296.838.106 a Son Sant Joan i 1.231.743 a Son Bonet, és impossible pensar que la CAIB pogués mantenir aquest ritme d’inversió. Pensem-hi.

A l’Estatut d’Autonomia, com no pot ser d’altre manera, es parla en l’article 30.5, referent a les competències de la CAIB que aquesta serà competent en la gestió d’aeroports i heliports no qualificats d’interès general per l’Estat, ja que segons la constitució, article 149.20 , són competències exclusives de l’Estat: “…aeroports d’interès general, control de l’espai aeri, trànsit i transport aeri, servei meteorològic i matriculació d’aeronaus.”, dit d’altre manera, perquè la CAIB sigui competent en la gestió d’aeroports de les Illes, o es canvia la constitució o els nostres aeroports han de deixar de ser d’interès general. La primera opció no crec que sigui possible, la segona, esper que no passi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *