Til·lingüisme classista

A tall d’homenatge, avui publicam un dels molts articles que Tomeu Picornell va escriure per aquest Periscopi. Fa referència a una de les seves principals preocupacions, l’educació; en concret, a aquest TIL que es va vendre com a solució a tots els problemes del sistema educatiu. A més, recordar-vos que podeu llegir totes les col·laboracions del periodista clicant aquí.

 

 

Si una cosa té la consellera d’Educació, Joana Maria Camps, és que, per molt que intenti evitar, és transparent com ella tota sola. Intenta vendre el TIL amb les habilitats adquirides en la seva professió d’agent de la propietat immobiliària. Cada habitatge va adreçat a un comprador model i la promoció ha de respondre a les seves característiques. La senyora Camps repeteix que el seu producte és molt indicat per a famílies amb fills que aniran a la universitat, ja que se n’exigeix un determinat nivell en determinades carreres, facilita l’accés a la bibliografia en totes, etc. Sabem, doncs, a qui parla. Són persones amb expectatives que els seus infants cursin estudis superiors. Probablement, elles ja en tenen. Els seus infants no pateixen cap problema o cap problema important de fracàs escolar i, si en pateixen, els recursos econòmics familiars, ajuden a pal·liar-los. Saben que, en condicions normals, amb més o manco esforç, hi arribaran.

 

Queda clar, doncs, que el TIL no és donar resposta a aquesta qüestió. L’hipotètic comprador del TIL representa aproximadament -són dades del Govern corresponents a 2011- el 7% de la població, (aquest és el percentatge de joves menors de 30 anys amb estudis superiors a les Balears). Les característiques socioeconòmiques d’aquest segment coincideixen en gran trets amb el que es coneix com a classes mitjana-alta i alta. Mirau també quines són les escoles que donen suport al TIL: Madre Alberta…

Per a respondre al fracàs escolar, durant la passada legislatura, l’Ajuntament de Palma implantà un programa de reforç que es duia a terme a als centres educatius fora de l’horari lectiu. Se’n beneficiaven especialment infants de classe baixa de les barriades perifèriques de la ciutat, les potencials víctimes de l’abandonament escolar prematur. Sabeu quina va ser una de les primeres mesures del batle Mateo Isern del PP quan arribà? Eliminar aquest programa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Til·lingüisme classista

Si una cosa té la consellera d’Educació, Joana Maria Camps, és que, per molt que intenti evitar, és transparent com ella tota sola. Intenta vendre el TIL amb les habilitats adquirides en la seva professió d’agent de la propietat immobiliària. Cada habitatge va adreçat a un comprador model i la promoció ha de respondre a les seves característiques. La senyora Camps repeteix que el seu producte és molt indicat per a famílies amb fills que aniran a la universitat, ja que se n’exigeix un determinat nivell en determinades carreres, facilita l’accés a la bibliografia en totes, etc. Sabem, doncs, a qui parla. Són persones amb expectatives que els seus infants cursin estudis superiors. Probablement, elles ja en tenen. Els seus infants no pateixen cap problema o cap problema important de fracàs escolar i, si en pateixen, els recursos econòmics familiars, ajuden a pal•liar-los. Saben que, en condicions normals, amb més o manco esforç, hi arribaran.

Queda clar, doncs, que el TIL no és donar resposta a aquesta qüestió. L’hipotètic comprador del TIL representa aproximadament -són dades del Govern corresponents a 2011- el 7% de la població, (aquest és el percentatge de joves menors de 30 anys amb estudis superiors a les Balears). Les característiques socioeconòmiques d’aquest segment coincideixen en gran trets amb el que es coneix com a classes mitja-alta i alta. Mirau també quines són les escoles que donen suport al TIL: Madre Alberta…

Per a respondre al fracàs escolar, durant la passada legislatura, l’Ajuntament de Palma implantà un programa de reforç que es duia a terme a als centres educatius fora de l’horari lectiu. Se’n beneficiaven especialment infants de classe baixa de les barriades perifèriques de la ciutat, les potencials víctimes de l’abandonament escolar prematur. Sabeu quina va ser una de les primeres mesures del batle Mateo Isern del PP quan arribà? Eliminar aquest programa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *