Un harticle mes

En els meus temps d’estudiant universitari era habitual l’intercanvi d’apunts (ara, amb les noves tecnologies i amb el progressiu i encertat abandonament de la classe magistral no participativa, supòs que la cosa és diferent). Fins i tot n’hi havia de molt cotitzats, que superaven el límit temporal d’un curs acadèmic i se n’anaven fent famosos per la seva claredat de lletra i organització espacial. Però també en vaig veure de nefastos, i no m’estic referint a  qualitat cal·ligràfica (jo mateix som incapaç de llegir textos meus manuscrits), sinó de l’ortografia, o més aviat de la seva absència, que presentaven alguns dels apunts que vaig demanar. Em sorprenia que determinades persones haguessin superat no només la selectivitat, sinó la EGB, amb les greus faltes que tenien els seus apunts. Hom podia justificar que s’escrivís xq enlloc de perquè, o que s’emprassin diferents abreviatures en paraules que apareixien constantment (Sª o Fª per sociologia o filosofia, W per treball, un ‘ pels adverbis acabats en ment, etcètera), però de veres que hi havia errors que no pot cometre un alumne de 12 anys.

Per això no em sorprèn gaire que en unes oposicions al cos de bombers de la ciutat de Burgos, més de la meitat dels aspirants hagin estat eliminats precisament per les faltes d’ortografia. Segons la notícia, s’han registrat esperpents com “as de observar”, “a absorvido” o “rellerta”, el que palesa greus deficiències en un sistema educatiu incapaç de garantir que els alumnes acabin l’etapa formativa obligatòria amb un nivell adequat d’ortografia (per no parlar de la gramàtica o, encara pitjor, de la redacció). Sí, la manca de lectura i la penetració de les noves tecnologies també hi tenen molt a veure, però crec que tot forma part del mateix problema.

És curiós, però, que fins on he pogut esbrinar no s’hagin escoltat protestes del tipus “per ser bomber no fa falta saber escriure bé” o “el més important és que facin la seva feina, l’idioma és accessori” que tan sovint escoltem aquí referides a la llengua pròpia. Encara més, estic segur que molts dels que no toleren que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a la funció pública estaran indignats per aquests atacs indiscriminats a la llengua de Cervantes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *