Una petita passa a favor de la conciliació

La setmana passada, a proposta del Grup Parlamentari Socialista, es va aprovar per unanimitat habilitar un sistema de videoconferència o altres sistemes tècnics per garantir l’exercici del vot al Ple a aquells diputats i diputades que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís parental o en procés de llarga malaltia, no puguin assistir a les sessions.

Països com Finlàndia, Noruega, Holanda o Portugal tenen sistemes de delegació del vot,  al igual que els Parlaments Autonòmics de Catalunya, País Basc i Andalusia.

A Balears, el nostre Estatut d’Autonomia i el reglament del Parlament especifica que el vot és personal i indelegable. Aquest precepte, compartit a la pràctica totalitat dels reglaments autonòmics (amb l’excepció dels parlaments anteriorment esmentats) reprodueixen, l’article 79.2 de reglament del Congrés dels Diputats, que procedeix a la vegada de l’article 79.3 de la constitució: “el vot és personal i indelegable”.

Amb un parlament cada vegada més plural on cada vot és decisiu, aquesta no és una qüestió menor. El sistema de ‘pairing’ o de cortesia parlamentària -utilitzat moltes vegades- ha de ser substituït per un sistema transparent i amb plenes garanties parlamentàries que permeti l’exercici de la representació en els casos de maternitat, paternitat o llarga malaltia.

Els reglaments són un reflex de la realitat social i política del moment. De les 3 diputades de la legislatura constituent a les 28 actuals han passat 32 anys i una llei orgànica d’igualtat que ha sacsejat moltes inèrcies patriarcals enquistades al nostre sistema democràtic. Sense aquesta llei, i a pesar de què Balears hem estat comunitat capdavantera amb l’aprovació de les llistes cremalleres, els parlaments estarien manco feminitzats i la nostra democràcia, tant formal com substantivament, seria més feble.

Ni els reglament de l’any 1985 ni el del 1991 es plantejaren tan sols la possibilitat del vot no presencial. La conciliació no formava part de les preocupacions dels diputats.

No serà fins el reglament del 2011 quan es prevegi la qüestió del vot telemàtic per permís parental o de llarga malaltia. I si això és així, no és de manera casual o fortuïta. És gràcies a una llei orgànica com la  3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones, que a la seva la disposició final sèptima estableix que s’ha de promoure un acord necessari per la modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.

Malauradament, durant els anys on el PP ha tengut una àmplia majoria parlamentària no es va interessar per poder executar el que diu el reglament. Altres Parlaments ens duen anys d’avantatge i ja han regulat el seu sistema de vot a distància. A Andalusia el seu reglament parla de procediments telemàtics, la Comunitat Valenciana de videoconferència o altres sistemes tècnics adequats i canàries i Extremadura, en la forma i amb les garanties que es disposin per l’acord de la Mesa de la Cambra.

El Congrés dels Diputats va introduir la possibilitat del vot simultani a distància per permisos parentals i llarga malaltia el 2011. Un any més tard, la Mesa del Congrés ho va regular mitjançant resolució. És un model que podem seguir i que està molt ben definit. La resolució estableix que el diputat que prevegi la seva absència en una sessió plenària i desitgi ser autoritzat per la Mesa per participar en les seves votacions, haurà de cursar per escrit la sol·licitud d’emissió de vot telemàtic exposant i justificant les raons que li impedeixen l’exercici de la funció parlamentària.

Com poden veure, hi ha marc comparat i és totalment possible fer compatible l’exercici del càrrec amb un permís parental o per llarga malaltia. Els diputats i diputades que estam a punt de la maternitat o paternitat hem de poder gaudir de les setmanes del permís que ens correspon, sense desatendre les nostres obligacions com a representants electes.

Som una ferma defensora dels permisos iguals i intransferibles perquè són la millor garantia de la coresponsabilitat i la igualtat.  Haurem de lluitar molt encara per arribar a aquest objectiu.  De moment hem donat una petita passa a favor de la conciliació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *